Adri Breed
Adri Breed
North-West University, South Afrrica
Verified email at nwu.ac.za
Title
Cited by
Cited by
Year
Die grammatikalisering van aspek in Afrikaans: 'n Semantiese studie van perifrastiese progressiewe konstruksies
A Breed
North-West University, Potchefstroom, 2012
242012
PostulÍre werkwoorde as progressiewe merkers in Afrikaans en Nederlands
A Breed, F Brisard
Internationale Neerlandistiek 53 (1), 3-28, 2015
102015
Aan die en besig in Afrikaanse progressiwiteitskonstruksies: die ontstaan en ontwikkeling: navorsings-en oorsigartikels: Afrikaanse kaleidoskoop-bestekopname en standpunte
A Breed, G Van Huyssteen
Tydskrif vir Geesteswetenskappe 54 (4), 708-725, 2014
82014
The subjective use of postural verb in Afrikaans (I): evolution from progressive to modal
A Breed
Stellenbosch Papers in Linguistics Plus 52 (1), 1-21, 2017
72017
'n Ondersoek na 'n werkswyse: Die herskryf van 'n Afrikaanse roman 'n draaiboek.
A Breed, F Greyling
Literator 31 (2), 83-116, 2009
6*2009
Periphrastic progressive constructions in Dutch and Afrikaans: a contrastive analysis
A Breed, F Brisard, B Verhoeven
Journal of Germanic Linguistics 29 (4), 305-378, 2017
52017
Aan die en besig in Afrikaanse progressiwiteitskonstruksies:'n korpusondersoek (2):: navorsings-en oorsigartikel
A Breed, G Van Huyssteen
Tydskrif vir Geesteswetenskappe 55 (2), 251-269, 2015
52015
Aspek in Afrikaans:'n teoretiese beskrywing: navorsings-en oorsigartikels: Afrikaanse werkwoorde en werkwoordkonstruksies
A Breed
Tydskrif vir Geesteswetenskappe 56 (1-0), 62-80, 2016
42016
Human impersonal pronouns in Afrikaans: A double questionnaire-based study
D Van Olmen, A Breed
Language Sciences 69, 1-29, 2018
32018
A corpus-based study of the human impersonal pronoun ('n) mens in Afrikaans: Compared to men and een mens in Dutch
D Van Olmen, A Breed, B Verhoeven
Languages in Contrast 19 (1), 79-105, 2019
22019
The subjective use of postural verbs in Afrikaans (II): a corpus analysis of CPV en in Zefrikaans
A Breed
Stellenbosch Papers in Linguistics Plus 52 (1), 23-43, 2017
22017
Die DBAT:'n onbekende digitale taalkundemuseum
A Breed, W Carstens, J Olivier
Tydskrif vir Geesteswetenskappe 56 (2-1), 391-409, 2016
22016
Die hedetyd is iets van die verlede:'n taalkundige motivering vir die'hedetydskryfkunstradisie'in Afrikaans
A Breed
Literator: Journal of Literary Criticism, Comparative Linguistics and†…, 2013
22013
Die herskryf van die roman Die swye van Mario Salviati van Etienne van Heerden as 'n draaiboek, met spesifieke focus op identiteit, hibriditeit en liminaliteit.
A Breed
North-West University, South Africa, 2007
22007
Hoe jong Afrikaanssprekende kinders betekenis aan hul vroeŽ taalgebruik verbind/The way in which young Afrikaans children connect meaning to their early vocabulary
N Brink, A Breed
Tydskrif vir Geesteswetenskappe 57 (4), 1012-1036, 2017
12017
Afrikaans as Standaard Gemiddelde Europees: Wanneer ‘n lid uit sy taalarea beweeg
D Van Olmen, A Breed
Southern African Linguistics and Applied Language Studies 33 (2), 227-246, 2015
12015
Human impersonal pronouns in West Germanic: A questionnaire-based comparative study of Afrikaans, Dutch and English
D Van Olmen, A Breed
Studies in Language. International Journal sponsored by the Foundation†…, 2018
2018
Menslike onpersoonlike voornaamwoorde in Nederlands vanuit'n dubbelvraelysaanpak–'n vergelyking met Afrikaans
A Breed, D Van Olmen
Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans 24 (2), 3-38, 2018
2018
Redakteursbrief: Festschrift vir Wannie Carstens
A Breed
Literator: Journal of Literary Criticism, Comparative Linguistics and†…, 2018
2018
The way in which young Afrikaans children connect meaning to their early vocabulary
N Brink, A Breed
Tydskrif vir Geesteswetenskappe 57 (4), 1012-1036, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20