Follow
Adri Breed
Adri Breed
North-West University, South Afrrica
Verified email at nwu.ac.za
Title
Cited by
Cited by
Year
Die grammatikalisering van aspek in Afrikaans: 'n Semantiese studie van perifrastiese progressiewe konstruksies
A Breed
North-West University, Potchefstroom, 2012
272012
PostulÍre werkwoorde as progressiewe merkers in Afrikaans en Nederlands
A Breed, F Brisard
Internationale Neerlandistiek 53 (1), 3-28, 2015
132015
Periphrastic progressive constructions in Dutch and Afrikaans: A contrastive analysis
A Breed, F Brisard, B Verhoeven
Journal of Germanic Linguistics 29 (4), 305-378, 2017
112017
Aan die en besig in Afrikaanse progressiwiteitskonstruksies: die ontstaan en ontwikkeling: navorsings-en oorsigartikels: Afrikaanse kaleidoskoop-bestekopname en standpunte
A Breed, G Van Huyssteen
Tydskrif vir Geesteswetenskappe 54 (4), 708-725, 2014
112014
Human impersonal pronouns in Afrikaans: A double questionnaire-based study
D Van Olmen, A Breed
Language Sciences 69, 1-29, 2018
102018
The subjective use of postural verb in Afrikaans (I): evolution from progressive to modal
A Breed
Stellenbosch Papers in Linguistics Plus 52, 1-21, 2017
92017
Aspek in Afrikaans: n teoretiese beskrywing
A Breed
Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, 2016
82016
'Aan die'en'besig'in Afrikaanse progressiwiteitskonstruksies:'n korpusondersoek (2)
A Breed, G Van Huyssteen
Suid–Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, 2015
82015
Human impersonal pronouns in West Germanic: A questionnaire-based comparative study of Afrikaans, Dutch and English
D Van Olmen, A Breed
Studies in Language. International Journal sponsored by the Foundation†…, 2018
62018
'n Ondersoek na 'n werkswyse: Die herskryf van 'n Afrikaanse roman 'n draaiboek.
A Breed, F Greyling
Literator 31 (2), 83-116, 2009
6*2009
Die DBAT: n Onbekende digitale taalkundemuseum
A Breed, W Carstens, J Olivier
Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, 2016
52016
A corpus-based study of the human impersonal pronoun ('n) mens in Afrikaans: Compared to men and een mens in Dutch
D Van Olmen, A Breed, B Verhoeven
Languages in Contrast 19 (1), 79-105, 2019
42019
The subjective use of postural verbs in Afrikaans (II): a corpus analysis of CPV en in Zefrikaans
A Breed
Stellenbosch Papers in Linguistics Plus 52, 23-43, 2017
42017
PostulÍre werkwoorde in Griekwa-Afrikaans–'n ondersoek vanuit'n grammatikaliseringsperspektief
CA Breed, CA Van Aardt
Stellenbosch Papers in Linguistics 46 (1), 1-24, 2016
42016
Developing and validating a visual questionnaire for the study of impersonalisation strategies: A design thinking approach
A Breed, JA Chan, D Van Olmen
Southern African Linguistics and Applied Language Studies 39 (2), 152-176, 2021
32021
Die hedetyd is iets van die verlede:'n taalkundige motivering vir die'hedetydskryfkunstradisie'in Afrikaans
A Breed
Literator: Journal of Literary Criticism, Comparative Linguistics and†…, 2013
32013
Die herskryf van die roman Die swye van Mario Salviati van Etienne van Heerden as 'n draaiboek, met spesifieke focus op identiteit, hibriditeit en liminaliteit.
A Breed
North-West University, South Africa, 2007
32007
The passive as an impersonalisation strategy in Afrikaans and Dutch: A corpus investigation
A Breed, D Van Olmen
Dutch Crossing 45 (2), 171-207, 2021
22021
Menslike onpersoonlike voornaamwoorde in Nederlands vanuit'n dubbelvraelysaanpak–'n vergelyking met Afrikaans
A Breed, D Van Olmen
Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans 24 (2), 3-38, 2018
22018
Hoe jong Afrikaanssprekende kinders betekenis aan hul vroeŽ taalgebruik verbind
N Brink, A Breed
Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, 2017
22017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20