WAM Carstens
WAM Carstens
Verified email at nwu.ac.za
Title
Cited by
Cited by
Year
Norme vir Afrikaans: Enkele riglyne by die gebruik van Afrikaans
WAM Carstens
Academica, 1989
851989
Afrikaanse tekslinguistiek:'n inleiding
WAM Carstens
Van Schaik Publishers, 1997
791997
Norme vir Afrikaans
WAM Carstens
Pretoria: Academica, 1989
51*1989
DE BEAUGRANDE EN DRESSLER (1981) SE “STANDAARDE VAN TEKSTUALITEIT”
WAM Carstens
South African Journal of Linguistics 5 (2), 17-32, 1987
191987
KontemporÍre Afrikaanse taalkunde
WAM Carstens, N Bosman
JL van Schaik, 2014
182014
Teksredaksie
WAM Carstens, K Van de Poel
African Sun Media, 2010
182010
Text Editing. A handbook for students and practitioners
K Van de Poel, WAM Carstens, J Linnegar
University Antwerp Press 1, 624, 2012
162012
Educational technologies: a classification and evaluation
C Nel, C Dreyer, WAM Carstens
Tydskrif vir letterkunde 35 (4), 2001
132001
Text-linguistics: Relevant linguistics
W Carstens
School of Languages and Arts, Potchefstroom University for CHE, 1999
111999
Inleiding tot die sosiolinguistiek II: Die konteks as bepalende faktor in die sosiolinguistiek
WAM Carstens
Tydskrif vir Taalonderrig 26 (1), 46-54, 1992
111992
Praktiese meertaligheid in Suid-Afrika-feit of fiksie?
WAM Carstens
Journal for Language Teaching= Tydskrif vir Taalonderrig 40 (1), p. 1-19, 2006
102006
Grammatica van het Afrikaans
A Verdoolaege, J Van Keymeulen, WAM Carstens
Academia Press, 2010
9*2010
Die breŽ debat (1994-2005) oor die toekoms van Afrikaans: Enkele temas en inisiatiewe
WAM Carstens
Supplement-Moedertaalonderrig Tydskrif vir Geesteswetenskappe, 2006
92006
Taalversorging-teoreties gefundeer in die taalpraktyk?
A Du Plessis, WAM Carstens
Literator 21 (3), 59-74, 2000
92000
Die studieterrein van die tekslinguistiek
WAM Carstens
South African Journal of Linguistics 11 (sup15), 1-14, 1993
91993
Text editing from a talent to a scientific discipline
K Van De Poel, WAM Carstens, A Kotze, M Verhoef, TR Rodrigues, ...
Universiteit Antwerpen, 2003
82003
Het die tekslinguistiek enige implikasies vir die studie van literatuur?
WAM Carstens
Literator 13 (2), 76-84, 1992
81992
‘Teks’—'n begrip op soek na'n funksionele tekslinguistiese definisie
WAM Carstens
South African Journal of Linguistics 9 (4), 85-90, 1991
81991
Text linguistics and text editing
WAM Carstens
TEXT EDITING FROM A TALENT TO A SCIENTIFIC DISCIPLINE, 9, 2003
72003
Inleiding tot die sosiolinguistiek III: Die invloed van die pragmatiese konteks op sosiolinguistiese studies
WAM Carstens
Tydskrif vir Taalonderrig 26 (2), 63-74, 1992
71992
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20