Follow
Janusz Terlecki
Janusz Terlecki
Verified email at uwm.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Stopień zagrożenia słodkowodnej ichtiofauny Polski: Czerwona lista minogów i ryb–stan 2009
A Witkowski, J Kotusz, M Przybylski
Chrońmy Przyr. Ojcz 65 (1), 33-52, 2009
942009
Diet composition of Great Cormorants Phalacrocorax carbo sinensis at Katy Rybackie, NE Poland, as assessed by pellets and regurgitated prey
A Martyniak
Vogelwelt 124, 217-225, 2003
412003
Occurrence of Perccottus glenii Dybowski 1877 (Perciformes, Odontobutidae) in the middle stretch of the Vistula River, Poland
J Terlecki, R Pałka
Fisheries & Aquatic Life 7 (1), 141-150, 1999
351999
Coexistence of Placobdella costata (Fr. Müller, 1846)(Hirudinida: Glossiphoniidae) and mud turtle Emys orbicularis
A Bielecki, JM Cichocka, A Jabłoński, I Jeleń, E Ropelewska, ...
Biologia 67 (4), 731-738, 2012
322012
Studies on the Feeding of Coregonus pollan (Thompson) Alevins and Fry in Lough Neagh
K Dabrowski, E Murawska, J Terlecki, S Wielgosz
Internationale Revue der gesamten Hydrobiologie und Hydrographie 69 (4), 529-540, 1984
221984
Analiza stanu zagrożenia ichtiofauny wybranych rzek Polski
M Przybylski, G Zięba, J Kotusz, J Terlecki, K Kukuła
Arch. Pol. Fish 12, 131-142, 2004
172004
The invasion of the leech Piscicola respirans (Hirudinea: Piscicolidae) on the fins of European grayling Thymallus thymallus
A Bielecki, JM Cichocka, J Terlecki, A Witkowski
Biologia 66 (2), 294-298, 2011
132011
Attainment of sexual maturity by hybrids of rudd, Scardinius erythrophthalmus (L.) and carp bream, Abramis brama (L.) under experimental conditions
W Kopiejewska, J Terlecki, L Chybowski
Acta Ichthyologica et Piscatoria 34 (1), 43-50, 2004
112004
Diet composition of cormorants Phalacrocorax carbo sinensis from pellets collected at Katy Rybackie colony, northern Poland
A Martyniak, J Terlecki, S Boroń, P Hliwa, U Szamańska, B Gabryś, ...
Suppl. Ric. Biol. Selvaggina 26, 505-510, 1997
111997
Ichtiofauna rzeki Łyny oraz Gubra, Dajny i Sajny
J Terlecki, J Kozłowski, D Dostatni, P Hliwa, V Jozsa, A Martyniak, ...
Rocz. Nauk. PZW 17, 35-54, 2004
102004
The diet of adlut perch, Perca fluviatilis L., in the vistula dam reservoir in Wloclawek
J Terlecki
Acta Ichthyologica et Piscatoria 17 (1), 1987
101987
Ichtiofauna rzek Drawieńskiego Parku Narodowego
P Dębowski, J Terlecki, J Gancarczyk, A Martyniak, J Kozłowski, ...
Roczniki Naukowe PZW 13, 87-107, 2000
92000
Gniazdowanie bielika [Haliaeetus albicilla], orlika krzykliwego [Aquila pomarina] i rybolowa [Pandion haliaetus] w Mazurskim Parku Krajobrazowym w latach 1993-1995
M Trznadel-Waclawek, A Rys, K Waclawek, J Terlecki
Notatki Ornitologiczne 37 (1-2), 25-38, 1996
91996
Anguillicola crassus larvae in cormorant's prey fish in Vistula Lagoon, Poland
T Wlasow, P Gomulka, A Martyniak, S Boron, P Hliwa, J Terlecki, ...
Bulletin Français de la Pęche et de la Pisciculture, 223-227, 1998
81998
Settlement preferences of leeches (Clitellata: Hirudinida) for different artificial substrates
Ż Adamiak-Brud, I Jabłońska-Barna, A Bielecki, J Terlecki
Hydrobiologia 758 (1), 275-286, 2015
72015
Ichthyofauna of the Drawieński National Park rivers-Rocz
P Dębowski, J Terlecki, J Gancarczyk, A Martyniak, J Kozłowski, ...
Nauk. Pol. Zw. Węd 13, 87-107, 2000
72000
Zaleznosci pokarmowe u malych ryb na przykladzie przybrzeznej strefy nizinnego zbiornika zaporowego
J Terlecki
Acta Academiae Agriculturae ac Technicae Olstenensis. Protectio Aquarum et …, 1993
71993
Odżywianie się ryb gatunków cennych gospodarczo w Zbiorniku Zegrzyńskim oraz ich wewnątrz-i międzygatunkowe zależności.[w:] Funkcjonowanie ekosystemów wodnych ich ochrona i …
J Terlecki, M Tadajewska, A Szczyglińska
Kajak (red.) Funkcjonowanie ekosystemów wodnych, ich ochrona i rekultywacja …, 1990
71990
Diet composition of great cormorants Phalacrocorax carbo sinensis at Kąty Rybackie
A Martyniak, B Wziątek, U Szymańska, P Hliwa, J Terlecki
NE Poland, as assessed by pellets and regurgitated prey, Vogelwelt, suppl …, 2003
62003
Trawianka Perccottus glenii Dybowski, 1877–W: Ryby słodkowodne Polski (Red.) M
J Terlecki
Brylińska, PWN, Warszawa, 476-479, 2000
62000
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20