Follow
Franci Greyling
Title
Cited by
Cited by
Year
Oor grense heen:'n Deelnemende projek ter bevordering van skryf in ontwikkelende gemeenskappe
F Greyling
Stilet: Tydskrif van die Afrikaanse Letterkundevereniging 17 (2), p. 155-177, 2005
72005
Die baie lewens van Balkie: tegnologie, kinderliteratuur, grense, hibriditeit
F Greyling
Stilet: Tydskrif van die Afrikaanse Letterkundevereniging 19 (2), 144-161, 2007
52007
Jong lesers se identifisering met karakters: skryfteorie en-praktyk
F Greyling
Literator: Journal of Literary Criticism, comparative linguistics and†…, 2005
52005
Sin van plek, ingeplaastheid en bioregionaliteit in'n kunstenaarsboek-installasie, Mooirivier: weerspieŽling en weerklank: geesteswetenskappe
F Greyling
Litnet Akademies:'n Joernaal vir die Geesteswetenskappe 12 (3), 308-357, 2015
42015
Transgressions and boundaries of the page: Catalogue
F Greyling, I Marley, L Combrink
Faculty of Arts, North-West University, Potchefstroom, 2011
42011
Op die spoor van kreatiewe kreature:'n interdissiplinÍre ondersoek na die kreatiewe proses-projekbeskrywing
SF Greyling, IR Marley
Literator: Journal of Literary Criticism, Comparative Linguistics and†…, 2009
42009
Sin van plek en bioregionalisme: gelaagdheid in'n kunstenaarsboekinstallasie van Stanley Grootboom
F Greyling
South African Journal of Art History 29 (4), 112-131, 2014
32014
Avontuur:'n praktykgebaseerde verkenning van intermedialiteit en materialiteit in'n boekprojek
F Greyling
Stilet: Tydskrif van die Afrikaanse Letterkundevereniging 21 (2), 91-113, 2009
32009
Promoting children's literature: the challenges and possibilities of using the Internet in a developing society
F Greyling
Literator: Journal of Literary Criticism, comparative linguistics and†…, 2004
32004
'N STORIE MET BAIE STORIES: IDENTITEIT EN KONTEKS IN DIE INTERPRETASIE EN RE-INTERPRETASIE VAN" KIERIETJIE, KIERIETJIE TREK WEG!".
F GREYLING, A COMBRINK
Mousaion 26 (2), 2008
22008
Uit die oogpunt van die buitestander: die rol van identiteit en ruimte in die skep van'n gemeenskapseie jeugnovelle
A Combrink, F Greyling
Tydskrif vir letterkunde 45 (2), 32-47, 2008
22008
Uit die oogpunt van die buitestander: die rol van identiteit en ruimte in die skep van'n gemeenskapseie jeugnovelle
H Du Plessis, A Combrink, F Greyling
University of Pretoria, Department Afrikaans, 2008
2*2008
" Wie in Afrika komt":'n halwe eeu se briewe (1897-1947). Ruimte en identiteit in briewe van'n Hollandse onderwyserspaar, Izašk en Cato WŁst
F Greyling
Stilet: Tydskrif van die Afrikaanse Letterkundevereniging 17 (3), p. 131-158, 2005
22005
Dirkie, Drieka, Frederika
F Greyling
Tafelberg, 1989
21989
Paint by numbers
F Greyling
Literator 34 (2), 2 pages, 2013
1*2013
Die versamelaar: litera
F Greyling
Literator: Journal of Literary Criticism, comparative linguistics and†…, 2013
1*2013
Tinboektoe toe:’n Ruimtelike ontdekkingsreis
SFF Greyling, F Greyling, C Commons
Literator 34 (2), 2013
12013
Die skrywer en nuwe publikasiekontekste: interaktiwiteit en wisselwerking in aanlyngemeenskappe-Fanie Viljoen se Pynstiller as gevallestudie: geesteswetenskappe
F Greyling
Litnet Akademies:'n Joernaal vir die Geesteswetenskappe 9 (3), 442-486, 2012
12012
Oor die einders van die bladsyTransgressions and boundaries of the page: voorwoord/preface
F Greyling, I Marley, L Combrink
Literator: Journal of Literary Criticism, Comparative Linguistics and†…, 2012
12012
Die skepping van die fiksionele wÍreld in kinder-en jeugliteratuur deur middel van die kreatiewe gebruik van paratekstuele elemente
F Greyling
Mousaion: Special issue on children's literature and reading: Special Issue†…, 2009
12009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20