Robert Kamieniarz
Robert Kamieniarz
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny, Katedra Łowiectwa i Ochrony Lasu
Verified email at up.poznan.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Studies on the European hare. 54. Relationship between density of brown hare Lepus europaeus and landscape structure in Poland in the years 1981-1995
M Panek, R Kamieniarz
Acta Theriologica 44 (1), 67-75, 1999
951999
Zwierzęta łowne w Polsce na przełomie XX i XXI wieku
R Kamieniarz, M Panek
Polski Związek Łowiecki Stacja Badawcza, 2008
64*2008
The effect of experimental removal of red foxes Vulpes vulpes on spring density of brown hares Lepus europaeus in western Poland
M Panek, R Kamieniarz, W Bresiński
Acta Theriologica 51 (2), 187-193, 2006
572006
Raport o zwierzętach łownych w Polsce
Z Piełowski, R Kamieniarz, M Panek, R Andrzejewski
Biblioteka monitoringu środowiska, 1993
45*1993
Sytuacja zwierząt łownych w Polsce w latach 2008-2009
M Budny, R Kamieniarz, B Kolanoś, H Mąka, M Panek
Biuletyn Stacji Badawczej w Czempiniu 6, 23-25, 2010
372010
The effect of landscape structure on the distribution of brown hare Lepus europaeus in farmlands of Germany and Poland
R Kamieniarz, U Voigt, M Panek, E Strauss, H Niewęgłowski
Acta theriologica 58 (1), 39-46, 2013
272013
The relationship between hunting methods and sex, age and body weight in a non-trophy animal, the red fox
P Tryjanowski, TH Sparks, R Kamieniarz, M Panek
Wildlife research 36 (2), 106-109, 2009
232009
Agricultural landscape structure and density of grey partridge (Perdix perdix) populations in Poland
M Panek, R Kamieniarz
Gibier faune sauvage 15, 309-320, 1998
211998
Przyczyny spadku populacji zająca szaraka w Polsce
R Dziedzic, R Kamieniarz, B Majer Dziedzic, M Wójcik, S Beeger, M Flis, ...
Inwestdom SA, Lublin, 2000
202000
Effect of landscape structure on nest site selection and nesting success of grey partridge Perdix perdix in western Poland
M Panek, R Kamieniarz
Polish Journal of Ecology 48 (3), 239-247, 2000
142000
Habitat use by the Partridge Perdix perdix during the breeding season in the diversified agricultural landscape of western Poland
M Panek, R Kamieniarz
Acta Ornithologica 35 (2), 183-189, 2000
132000
Changes in distribution and population size of black grouse in Poland during 1982–83 and 1993–94
R Kamieniarz
J Wildl Res 2, 82-85, 1997
101997
Struktura krajobrazu rolniczego a funkcjonowanie populacji sarny polnej
R Kamieniarz
Rozprawy Naukowe. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 2013
92013
Cietrzew.
R Kamieniarz
Monografie przyrodnicze 8, 2002
92002
Raport o zwierzętach lownych w Polsce
Z Pielowski, R Kamieniarz, M Panek
Biblioteka Monitoringu Srodoviska. Warszawa, 130, 1993
91993
Sytuacja zwierząt łownych w Polsce w roku łowieckim 2010/2011 (wyniki monitoringu)
M Budny, W Bresiński, R Kamieniarz, B Kolanoś, H Mąka, M Panek
Biuletyn Stacji Badawczej PZŁ w Czempiniu 8, 2011
82011
Dziki-czas na redukcję
R Kamieniarz
Łowiec Polski, 2010
82010
Wyniki szczepień lisów przeciw wściekliźnie na tle danych o populacji tego gatunku w Wielkopolsce
R Kamieniarz, A Kryński, T Wielich
Medycyna Wet 64, 318-321, 2008
62008
Hunting in Poland as part of the sustained development of rural areas
L Łabudzki, R Kamieniarz, G Górecki, J Skubis, A Wierzbicka
Instytut Badawczy Leśnictwa (Forest Research Institute), Komitet Nauk …, 2009
52009
Dynamika liczebności zwierzyny a gospodarka łowiecka
R Kamieniarz
pod redakcją Dariusza J. Gwiazdowicza, 64, 2012
42012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20