Adam Zbyryt
Adam Zbyryt
Verified email at uwb.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
B. Jędrzejewska et C. Smit. 2014. What cues do ungulates use to assess predation risk in dense temperate forests
DP Kuijper, M Verwijmeren, M Churski, A Zbyryt, K Schmidt
PLoS One 9 (1), e84607, 2014
932014
Do wild ungulates experience higher stress with humans than with large carnivores?
A Zbyryt, JW Bubnicki, DPJ Kuijper, M Dehnhard, M Churski, K Schmidt
Behavioral Ecology 29, 19–30, 2018
492018
Ochrona ptaków w mieście
M Bocheński, O Ciebiera, PT Dolata, L Jerzak, A Zbyryt
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim 72, 2013
182013
Konik polski horses as a mean of biodiversity maintenance in post-agricultural and forest areas: An overview of Polish experiences
P Doboszewski, D Doktor, Z Jaworski, R Kalski, G Kulakowska, J Lojek, ...
Anim. Sci. Pap. Rep 35 (4), 333-347, 2017
122017
Wpływ polowań na ptaki i sposoby ograniczania ich negatywnego oddziaływania
C Mitrus, A Zbyryt
Ornis Polonica, 309–327, 2015
92015
Reducing avian mortality from noise barrier collisions along an urban roadway
C Mitrus, A Zbyryt
Urban ecosystems 21 (2), 351-356, 2018
82018
Populacja lęgowa bociana białego Ciconia ciconia w Ostoi Warmińskiej
A Zbyryt, S Menderski, S Niedźwiecki, R Kalski, K Zub
Ornis Polonica 55 (4), 240–256, 2014
62014
Poradnik ochrony ptaków przed kolizjami z przezroczystymi ekranami akustycznymi oraz oknami budynków
A Zbyryt
Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, 2012
62012
Species composition of birds colliding with noise barriers in Białystok (north-eastern Poland)
A Zbyryt, A Suchowolec, R Siuchno
INTERNATIONAL STUDIES ON SPARROWS, 88, 2012
62012
Biological and physicochemical properties of the nests of White Stork Ciconia ciconia reveal soil entirely formed, modified and maintained by birds
E Błońska, J Lasota, R Jankowiak, J Michalcewicz, T Wojas, A Zbyryt, ...
Science of The Total Environment 763, 143020, 2021
52021
Data imputation in related time series using fuzzy set-based techniques
A Kiersztyn, P Karczmarek, R Łopucki, W Pedrycz, E Al, I Kitowski, ...
2020 IEEE international conference on fuzzy systems (FUZZ-IEEE), 1-8, 2020
52020
Foraging efficiency of white stork Ciconia ciconia significantly increases in pastures containing cows
A Zbyryt, TH Sparks, P Tryjanowski
Acta Oecologica 104, 103544, 2020
52020
Factors determining presence of passerines breeding within White Stork Ciconia ciconia nests
A Zbyryt, D Jakubas, M Tobolka
The Science of Nature 104 (9), 1-10, 2017
52017
Zagęszczenie sierpówki Streptopelia decaocto i grzywacza Columba palumbus w różnych typach zabudowy w Białymstoku
A Zbyryt
Ornis Polonica 55 (2), 135–146, 2014
52014
Individual Black-tailed Godwits do not stick to single routes: a hypothesis on how low population densities might decrease social conformity
AHJ Loonstra, MA Verhoeven, A Zbyryt, E Schaaf, C Both, T Piersma
Ardea 107 (3), 251-261, 2020
42020
Foraging of white stork Ciconia ciconia in forests–the heritage of an ancient behaviour?
P Tryjanowski, G Grzywaczewski, A Zbyryt
Polish Journal of Ecology 66 (3), 250-256, 2018
42018
Występowanie zająca bielaka Lepus timidus w Polsce
A Zbyryt, D Zawadzka, G Zawadzki
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 70 (3), 228–241, 2014
42014
Bocian czarny Ciconia nigra
A Zbyryt
Materiały do wyznaczania i określania stanu zachowania siedlisk ptasich w …, 2013
42013
Rozmieszczenie i liczebność gawrona Corvus frugilegus w województwie podlaskim w 2012 roku
A Zbyryt, M Zbyryt, P Siwak, Z Kasprzykowski
42013
The breeding population of Rook Corvus frugilegus in major cities of Podlaskie voivodship (NE Poland)
A Zbyryt, M Polakowski
INTERNATIONAL STUDIES ON SPARROWS, 73, 2012
42012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20