Follow
Maciej Kamiński
Maciej Kamiński
Unknown affiliation
Verified email at biol.uni.lodz.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Plumage quality mediates a life-history trade-off in a migratory bird
P Podlaszczuk, M Kamiński, R Włodarczyk, K Kaczmarek, T Janiszewski, ...
Frontiers in Zoology 13 (1), 1-8, 2016
192016
Scale-of-choice effect in the assortative mating by multiple ornamental and non-ornamental characters in the black-headed gull
P Indykiewicz, P Podlaszczuk, A Surmacki, K Kudelska, J Kosicki, ...
Behavioral Ecology and Sociobiology 71 (12), 1-14, 2017
132017
Age estimation of black stork (Ciconia nigra) nestlings from wing, bill, head, and tarsus lengths at the time of ringing
M Kaminski, B Janic, L Marszal, J Banbura, P Zielinski
Turkish Journal of Zoology 42 (1), 132-136, 2018
72018
Wzrost liczebności i zagęszczenie bociana czarnego Ciconia nigra w Polsce środkowej
P Zieliński, B Janic, M Kamiński, M Stopczyński, L Marszał, ...
Chrońmy Przyr Ojcz 73 (2), 101-109, 2017
52017
Central–periphery gradient of individual quality within a colony of Black‐headed Gulls
P Indykiewicz, P Podlaszczuk, M Kamiński, R Włodarczyk, P Minias
Ibis 161 (4), 744-758, 2019
42019
Intra-seasonal and brood-size dependent variation in the diet of black stork (Ciconia nigra) nestlings
M Kamiński, J Bańbura, B Janic, L Marszał, P Minias, P Zieliński
Waterbirds 41 (3), 268-275, 2018
42018
Variation in melanin pigmentation of a sexually selected plumage trait and its adaptive value in the Common Snipe Gallinago gallinago
P Minias, A Surmacki, K Kudelska, P Podlaszczuk, M Kamiński, ...
Ibis 160 (1), 101-111, 2018
42018
Rozwój populacji lęgowej krogulca Accipiter nisus w Łodzi w początkach XXI wieku
T Janiszewski, M Kamiński, R Włodarczyk
Ornis Polonica 53 (4), 2012
42012
Brood sex ratio and nestling physiological condition as indicators of the influence of weather conditions on breeding black storks Ciconia nigra
M Kamiński, J Bańbura, B Janic, K Kaldma, A Konovalov, L Marszał, ...
Ecological Indicators 104, 313-320, 2019
22019
Porównanie składu pokarmowego uszatek Asio otus zimujących w Starych Skoszewach (Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich) w latach 2001-2002 i 2015
M Kaminski, K Gach, A Zieleniak, J Hejduk
Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 18 (4 [49A]), 2016
22016
Bezpieczne obrączkowanie piskląt bociana czarnego Ciconia nigra
P Zielinski, B Janic, M Kaminski
Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 19 (4 [53]), 2017
12017
Density-dependence of nestling immune function and physiological condition in semi-precocial colonial bird: a cross-fostering experiment
M Kamiński, T Janiszewski, P Indykiewicz, JJ Nowakowski, J Kowalski, ...
Frontiers in zoology 18 (1), 1-8, 2021
2021
Physiological condition reflects polymorphism at the toll-like receptors in a colonial waterbird
P Podlaszczuk, P Indykiewicz, M Kamiński, P Minias
The Auk 138 (4), ukab052, 2021
2021
Pine marten Martes martes and black stork Ciconia nigra encounters at black stork nests.
B Janic, J Bańbura, M Kamiński, D Pieniak, M Strawiak, J Wojcik, ...
Hystrix 32 (1), 2021
2021
Zagęszczenie, pokarm, proporcja płci i wzrost piskląt bociana czarnego Ciconia nigra w Polsce środkowej
M Kamiński
2019
Symptomy synurbizacji krogulca Accipiter nisus w Łodzi na początku XXI wieku
M Kaminski, T Janiszewski, R Wlodarczyk
Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 15 (3 [36]), 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–16