Follow
Jacek Betleja
Jacek Betleja
Dział Przyrody, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
Verified email at muzeum.bytom.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Trendy liczebności ptaków w Polsce
P Chylarecki, T Chodkiewicz, G Neubauer, A Sikora, W Meissner, ...
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, 2018
682018
Breeding large gulls in Poland: distribution, numbers, trends and hybridisation
G Neubauer, M Zagalska-Neubauer, R Gwiazda, M Faber, D Bukaciinski, ...
VOGELWELT-BERLIN- 127 (1), 11, 2006
492006
Monitoring populacji ptaków Polski w latach 2008–2009
G Neubauer, A Sikora, T Chodkiewicz, Z Cenian, P Chylarecki, B Archita, ...
Biuletyn Monitoringu Przyrody 8 (1), 1-40, 2011
402011
Monitoring populacji ptaków Polski w latach 2012–2013
T Chodkiewicz, G Neubauer, P Chylarecki, A Sikora, Z Cenian, ...
Biuletyn Monitoringu Przyrody 11 (1), 1-72, 2013
372013
Awifauna doliny gornej Wisly-cz. 1. Ptaki Ziemi Oswiecimsko-Zatorskiej
D Wiehle, T Wilk, M Faber, J Betleja, P Malczyk
Notatki Ornitologiczne 43 (4), 227-253, 2002
332002
The Whiskered Tern Chlidonias hybrida expansion in Poland: the role of immigration
M Ledwoń, J Betleja, T Stawarczyk, G Neubauer
Journal of Ornithology 155 (2), 459-470, 2014
322014
Mixed colonies of large white-headed gulls in southern Poland
M Faber, J Betleja, R Gwiazda, P Malczyk
British Birds 94 (11), 529-534, 2001
322001
Monitoring Ptaków Polski w latach 2013-2015
G Neubauer, W Meissner, P Chylarecki, T Chodkiewicz, A Sikora, ...
Biuletyn Monitoringu Przyrody, 2015
272015
Adult and pre-breeding survival estimates of the Whiskered Tern Chlidonias hybrida breeding in southern Poland
M Ledwoń, G Neubauer, J Betleja
Journal of Ornithology 154 (3), 633-643, 2013
272013
Liczebność i rozmieszczenie kolonii lęgowych gawrona Corvus frugilegus na Śląsku w latach 90 XX wieku
A Czapulak, J Betleja
Ptaki Śląska 14, 2002
242002
Monitoring ptaków Polski w latach 2015–2016
T Chodkiewicz, W Meissner, P Chylarecki, G Neubauer, A Sikora, ...
Biuletyn Monitoringu Przyrody 15 (1), 2016
232016
Skład gatunkowy, liczebność i struktura wiekowa mew Laridae zimujących na składowiskach odpadów komunalnych w Polsce
W Meissner, J Betleja
Not. Orn 48 (1), 11-27, 2007
212007
Expansion of the Mediterranean gull Larus melanocephalus in Poland
M Zielińska, P Zieliński, P Kołodziejczyk, P Szewczyk, J Betleja
Journal of Ornithology 148 (4), 543-548, 2007
202007
Zimowanie ptaków wodnych na Śląsku w latach 1990–1995
A Czapulak, J Betleja
Ptaki Śląska 12, 127-143, 1998
191998
Zimowanie ptaków wodnych na Śląsku w latach 1996–1999
A Czapulak, J Betleja
Ptaki Śląska 13, 107-123, 2001
182001
Monitoring populacji ptaków Polski w latach 2010-2012
T Chodkiewicz, G Neubauer, W Meissner, A Sikora, P Chylarecki, ...
Biuletyn Monitoringu Przyrody, 2012
152012
An effective method for trapping both parents and chicks of Whiskered Terns (Chlidonias hybrida) and its impact on breeding success
M Ledwoń, J Betleja, G Neubauer
WATERBIRDS: The International Journal of Waterbird Biology, 290-295, 2015
132015
Zimowanie ptaków wodnych na terenach zurbanizowanych w Polsce w latach 2007–2009
W Meissner, P Rowiński, L Kleinschmidt, J Antczak, P Wilniewczyc, ...
Ornis Pol 53, 249-273, 2012
132012
Atlas ptaków lęgowych Gliwic: rozmieszczenie i liczebność w latach 1988-1990
J Betleja
132007
Different trapping schemes and variable disturbance intensity do not affect hatching success of Whiskered Terns Chlidonias hybrida
M Ledwoń, J Betleja, G Neubauer
Bird Study 63 (1), 136-140, 2016
122016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20