Follow
Sławomir Chmielewski
Sławomir Chmielewski
doktor nauk biologicznych
Verified email at poczta.onet.eu
Title
Cited by
Cited by
Year
Ptaki Krainy Gór Świętokrzyskich
S Chmielewski, Z Fijewski, P Nawrocki, M Polak, J Sułek, J Tabor, ...
Monografia faunistyczna. Bogucki Wyd. Nauk., Kielce–Poznań, 2005
792005
Breeding biology of the roller Coracias garrulus in Puszcza Pilicka forest (Central Poland)
J Sosnowski, S Chmielewski
ACTA ORNITHOLOGICA-POLSKA AKADEMIA NAUK 31, 119-132, 1996
511996
Ornitologiczna ranga najwiekszych rzek dorzecza Wisly Srodkowej
A Dombrowski, S Chmielewski, D Bukaciński, M Rzepala, A Brzozowski
Notatki ornitologiczne 39 (2), 61-75, 1998
271998
Awifauna legowa tarasu zalewowego doliny Pilicy
S Chmielewski, P Kusiak, J Sosnowski
Notatki Ornitologiczne 34 (3-4), 247-276, 1993
191993
Awifauna bocznych odnog Wisly Srodkowej w okresie legowym
A Dombrowski, P Nawrocki, J Krogulec, S Chmielewski, M Rzepala
Notatki Ornitologiczne 35 (1-2), 49-78, 1994
181994
Awifauna legowa doliny dolnego Bugu
S Chmielewski, A Dombrowski, T Smolenski, J Zawadzki
Kulon 9 (1), 3-37, 2004
172004
Ostoje ptaków w Polsce: wyniki inwentaryzacji
S Chmielewski, R Stelmach
Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2009
142009
Awifauna lęgowa Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Dolina Liwca
A Dombrowski, H Kot, D Michalowski, A Golawski, R Kozik, ...
Kulon 17, 2012
122012
Liczne gniazdowanie rybitwy białoskrzydłej Chlidonias leucopterus w Polsce w roku 2010
Ł Ławicki, S Niedźwiecki, W Sawicki, P Świętochowski, A Goławski, ...
Ornis Pol 52, 85-96, 2011
112011
Zgrupowania ptakow wodno-blotnych na stawach rybnych niziny Mazowieckiej w okresie polegowych koczowan
A Dombrowski, S Chmielewski, Z Kasprzykowski, M Rzepala, ...
Kulon 8 (1), 47-62, 2003
112003
Liczebność i rozmieszczenie łabędzia czarnodziobego Cygnus columbianus bewickii w Polsce wiosną 2010 roku
Ł Ławicki, P Wylegała, M Wieloch, A Sikora, G Grygoruk, A Dombrowski, ...
Ornis Pol 52, 196-210, 2011
92011
Awifauna okresu legowego Doliny gornej i srodkowej Pilicy.
S Chmielewski, P Wilniewczyc, J Tabor
Kulon 5 (2), 117-136, 2000
92000
Przeloty i zimowanie ptaków na dolnej Pilicy
S Chmielewski
Kulon 2, 129-166, 1997
91997
Zmiany liczebnosci ptakow wodnych zimujacych na Nizinie Mazowieckiej w latach 1984-1993.
A Dombrowski, M Keller, S Chmielewski
Kulon 2 (2), 103-127, 1997
91997
Liczebnosc ptakow drapieznych w krajobrazie rolniczym Mazowsza i poludniowego Podlasia
S Chmielewski, A Dombrowski, H Kot, M Rzepala
Notatki Ornitologiczne 37 (1-2), 39-53, 1996
91996
Ptaki środkowej Wisły
M Keller, H Kot, A Dombrowski, P Rowiński, S Chmielewski, D Bukaciński
82017
The differences in habitat selection in two sympatric species of eastern Poland: the White-winged Tern (Chlidonias leucopterus) and the Black Tern (Chlidonias niger)
A Goławski, Z Kasprzykowski, E Mróz, M Rzępała, S Chmielewski
The Wilson Journal of Ornithology 127 (1), 52-58, 2015
72015
Przeloty i zimowanie ptaków w krajobrazie rolniczym Wysoczyzny Rawskiej
S Chmielewski
Kulon 14, 19-31, 2009
72009
Awifauna zbiornika Sulejowskiego w okresie legowym.
J Tabor, S Chmielewski
Kulon 4 (1-2), 37-53, 1999
71999
Ziemia Radomska i Kielecka
S Chmielewski, J Tabor
Ptaki łąk i mokradeł Polski, 229-262, 1998
6*1998
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20