Follow
Sebastian Szczepański
Title
Cited by
Cited by
Year
Conservation genetics of the capercaillie in Poland–estimating the size of the Tatra National Park population by the genotyping of non-invasive samples
R Rutkowski, B Dulisz, S Szczepański, JJ Nowakowski, T Zwijacz-Kozica, ...
Fragmenta Faunistica 60 (2), 119-128, 2017
42017
Ocena liczebność głuszca (Tetrao urogallus) w Babiogórskim Parku Narodowym na podstawie analiz genetycznych prób nieinwazyjnych
A Santorek, B Kuligowska, S Szczepanski, B Dulisz, R Rutkowski
Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 20 (4 [54]), 2018
32018
Genetic diversity of an invasive invertebrate in an urban environment, as exemplified by the harlequin ladybird Harmonia axyridis (Pallas, 1773)
R Rutkowski, A Kosewska, P Ceryngier, S Szczepański, W Wawer, ...
Annales Zoologici 67 (4), 759-772, 2017
22017
How many of them? Genetic diversity, survival and effective population size of the capercaillie population from the Gorce Mountains
S SZCZEPAŃSKI, A SANTOREK, B DULISZ, Z ŻUREK, P ARMATYS, ...
Fragmenta Faunistica 62 (2), 135-144, 2019
12019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–4