Follow
Andrzej Wuczyński
Andrzej Wuczyński
Institute of Nature Conservation Polish Academy of Sciences
Verified email at iop.krakow.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Conservation of farmland birds faces different challenges in Western and Central-Eastern Europe
ŻM Tryjanowski P, Hartel T, Báldi A, Szymanski P
Acta Ornithologica 46, 1-12, 2011
2542011
Urban and rural habitats differ in number and type of bird feeders and in bird species consuming supplementary food
P Tryjanowski, P Skórka, TH Sparks, W Biaduń, T Brauze, T Hetmański, ...
Environmental Science and Pollution Research 22 (19), 15097-15103, 2015
1032015
Winter bird assemblages in rural and urban environments: a national survey
P Tryjanowski, TH Sparks, W Biaduń, T Brauze, T Hetmański, R Martyka, ...
PloS one 10 (6), e0130299, 2015
522015
Species richness and composition of bird communities in various field margins of Poland
A Wuczyński, K Kujawa, Z Dajdok, W Grzesiak
Agriculture, ecosystems & environment 141 (1-2), 202-209, 2011
512011
Habitat use and hunting behaviour of Common Buzzards Buteo buteo wintering in south-western Poland
A Wuczyński
Acta Ornithologica 40 (2), 147-154, 2005
422005
Applying red lists to the evaluation of agricultural habitat: regular occurrence of threatened birds, vascular plants, and bryophytes in field margins of Poland
A Wuczyński, Z Dajdok, S Wierzcholska, K Kujawa
Biodiversity and Conservation 23 (4), 999-1017, 2014
402014
The relationship between population means and variances of reproductive success differs between local populations of white stork (Ciconia ciconia)
P Tryjanowski, TH Sparks, Z Jakubiec, L Jerzak, JZ Kosicki, S Kuźniak, ...
Population Ecology 47 (2), 119-125, 2005
392005
Residues of chromium, nickel, cadmium and lead in Rook Corvus frugilegus eggshells from urban and rural areas of Poland
G Orłowski, Z Kasprzykowski, W Dobicki, P Pokorny, A Wuczyński, ...
Science of the total environment 490, 1057-1064, 2014
342014
Alien plants in field margins and fields of southwestern Poland
Z Dajdok, A Wuczyński
Biodiv Res Conserv 9 (10), 19-33, 2008
332008
Koncepcja świadczeń ekosystemowych i jej znaczenie w ochronie przyrody polskiego krajobrazu rolniczego
ZM Rosin, V Takacs, A Báldi, W Banaszak-Cibicka, Z Dajdok, PT Dolata, ...
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1 (67), 2011
272011
Farmland bird diversity in contrasting agricultural landscapes of southwestern Poland
A Wuczyński
Landscape and Urban Planning 148, 108-119, 2016
262016
Abundance of Common Buzzard (Buteo buteo) in the Central European wintering ground in relation to the weather conditions and food supply
A Wuczyński
Buteo 13, 11-20, 2003
252003
Patterns of occurrence and abundance of roosting geese: the role of spatial scale for site selection and consequences for conservation
Ł Jankowiak, P Skórka, Ł Ławicki, P Wylegała, M Polakowski, ...
Ecological research 30 (5), 833-842, 2015
232015
Long-term changes in numbers of geese stopping over and wintering in south-western Poland
A Wuczyński, B Smyk, P Kołodziejczyk, W Lenkiewicz, G Orłowski, A Pola
Open Life Sciences 7 (3), 495-506, 2012
182012
Rozmieszczenie, charakterystyka i status ochronny noclegowisk gęsi w Polsce
Ł Ławicki, P Wylegała, A Wuczyński, B Smyk, W Lenkiewicz, ...
Ornis pol 53, 23-38, 2012
182012
Wpływ farm wiatrowych na ptaki. Rodzaje oddziaływań, ich znaczenie dla populacji ptasich i praktyka badań w Polsce
A Wuczyński
Notatki Ornitologiczne 50, 206-227, 2009
172009
Znaczenie bociana białego Ciconia ciconia dla społeczeństwa: analiza z perspektywy koncepcji usług ekosystemów
J Kronenberg, M Bocheński, PT Dolata, L Jerzak, P Profus, M Tobółka, ...
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 69 (3), 179-203, 2013
162013
The turnover of White Storks Ciconia ciconia on nests during spring migration
A Wuczyński
Acta Ornithologica 40 (1), 83-85, 2005
162005
Mortality of game mammals caused by an extreme flooding event in south-western Poland
A Wuczyński, Z Jakubiec
Natural Hazards 69 (1), 85-97, 2013
142013
New data of Bean Goose Anser fabalis and White-fronted Goose Anser albifrons migration and wintering in Poland
Ł Ławicki, P Wylegała, M Polakowski, A Wuczyński, B Smyk
Goose Bull 11, 10-14, 2010
122010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20