Follow
Dariusz Anderwald
Dariusz Anderwald
SGGW Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie
Verified email at lzd.sggw.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Birdwatching jako nowa forma turystyki na obszarach leśnych i przyrodniczo cennych w Polsce
E Janeczko, D Anderwald
Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 13 (2 [27]), 2011
232011
Allelic diversity and selection at the MHC class I and class II in a bottlenecked bird of prey, the White-tailed Eagle
P Minias, E Pikus, D Anderwald
BMC Evolutionary Biology 19 (1), 1-13, 2019
182019
Przyczyny smiertelnosci ptakow szponiastych i sow na podstawie analizy danych'Kartoteki ptakow martwych i oslabionych'Komitetu Ochrony Orlow
D Anderwald
Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 11 (3 [22]), 125-151, 2009
132009
Legi rybolowa Pandion haliaetus, bielika Haliaeetus albicilla i puchacza Bubo bubo na sztucznych gniazdach w Borach Tucholskich w 20. wieku
D Anderwald
Notatki Ornitologiczne 43 (3), 197-199, 2002
112002
Porównanie populacji lęgowej bielika Haliaeetus albicilla w Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej PLB100001 i na Wielkim Sandrze Brdy PLB 220001
D Anderwald, T Przybylinski
Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 13 (2 [27]), 2011
102011
Podręcznik najlepszych praktyk ochrony ptaków szponiastych
D Anderwald, D Zawadzka, T Przybyliński
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, 2014
92014
Rekonstrukcje gniazd naturalnych, budowa gniazd sztucznych dla ptakow szponiastych i sow lesnych
D Anderwald
Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 8 (1 [11]), 201-214, 2006
92006
Rozwoj populacji legowej bielika Haliaeetus albicilla w wojewodztwie lodzkim w latach 1985-2007
D Anderwald, T Janiszewski, T Przybylinski, P Zielinski
Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 9 (2-3 [16] cz. 2), 2007
82007
Zielony pijar, czyli sztuka'uwodzenia'edukacja przyrodniczo-lesna
D Anderwald
Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 11 (1 [20]), 9-45, 2009
62009
Turystyka ornitologiczna-co to takiego?
D Anderwald
Głos Lasu, 12-14, 2008
62008
Turystyka ornitologiczna–co to takiego?,[in:] Turystyka w obszarach Natura 2000, Z
D Anderwald, Z Wnuk, M Ziaja
Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2007
62007
Metody lokalizacji i ochrony puchacza Bubo bubo oraz innych sow lesnych
D Anderwald
Studia i materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 8 (4 [14]), 275-298, 2006
62006
Ochrona strefowa zwierząt w Polsce–przegląd zmian w przepisach
P Zieliński, D Anderwald
W: Kopeć D., Ratajczyk N.(red.) Prawo ochrony przyrody–stan obecny, problemy …, 2008
52008
10-letnie doswiadczenia CEPL w edukacji przyrodniczo-lesnej w czasach transformacji swiadomosci ekologicznej spoleczenstw
D Anderwald
Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 8 (3 [13]), 9-42, 2006
52006
Puchacz-gatunek ktoremu nalezy pomoc
D Anderwald, T Mizera
Parki Narodowe, 17-19, 2003
52003
Ptaki drapieżne
D Anderwald, J Lontkowski, A Rodziewicz, C Wójcik, C Wójcik
Scenariusze zajęć lekcyjnych. Komitet Ochrony Orłów. Olsztyn, 2002
52002
Podręcznik najlepszych praktyk ochrony sów
D Anderwald
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, 2014
42014
Sokół wędrowny w lasach
D Anderwald, S Sielicki, J Lontkowski, J Sielicki
TURUL, 2010
42010
Lesnicy polscy polskim orlom-projekt ochrony i monitoringu bielika Haliaeetus albicilla w Lasach Panstwowych
Z Cenian, D Anderwald
Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 8 (4 [14]), 242-248, 2006
42006
Bubobory-skuteczna metoda edukacji przyrodniczej dorosłych?
D Anderwald
Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 7 (3 [10]), 2005
42005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20