Follow
Andrzej Górski
Andrzej Górski
Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Verified email at uwm.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Monitoring populacji ptaków Polski w latach 2012–2013
Biuletyn Monitoringu Przyrody 11, 1-72, 2013
43*2013
Awifauna Doliny Dolnej Narwi
M Rzępała, Z Kasprzykowski, A Goławski, A Górski, A Dmoch
Notatki Ornitologiczne 40, 23-44, 1999
17*1999
Environmental factors associated with biodiversity and the occurrence of rare, threatened, thermophilous species of aquatic beetles in the anthropogenic ponds of the Masurian …
J Pakulnicka, A Górski, A Bielecki
Biodiversity and Conservation 24 (3), 429-445, 2015
142015
Awifauna lęgowa Narwiańskiego Parku Narodowego – stan i zmiany
JJ Nowakowski, A Górski
Notatki Ornitologiczne 50, 97-110, 2009
132009
Awifauna lęgowa OSO Puszcza Napiwodzko-Ramucka ze szczególnym uwzględnieniem gatunków priorytetowych
A Sikora, M Szymkiewicz, A Górski, G Neubauer
Ornis Polonica 56 (3), 2015
102015
Relationships within aquatic beetle (Coleoptera) communities in the light of ecological theories
J Pakulnicka, A Górski, A Bielecki, P Buczyński, G Tończyk, JM Cichocka
Fundamental and Applied Limnology 183 (3), 249-258, 2013
102013
Podlasie
A Górski, JJ Nowakowski
W: Krogulec Jarosław (red). Ptaki łąk i mokradeł Polski. Stan populacji …, 1998
91998
Variation in egg-size traits of the European Roller (Coracias garrulus) in eastern Poland.
A Górski, JJ Nowakowski, J Bańbura
Ornis Fennica 92 (4), 2015
62015
Płazy i gady Olsztyna
JJ Nowakowski, A Górski, K Lewandowski, B Dulisz
Fauna miast. Ochronić różnorodność biotyczną w miastach, 151-167, 2008
62008
The dynamics of waders numbers during the spring migration in flood plains of the Narew river valley near Wizna
A Górski, JJ Nowakowski
Ring 21 (2), 69-78, 1999
61999
Spring assemblies of waders In flood plains of the lower Biebrza and the middle Narew river valleys
A Górski, JJ Nowakowski
Ring 20 (1–2), 35-49, 1998
61998
Amphibian communities in small water bodies in the city of Olsztyn
JJ Nowakowski, A Górski, K Lewandowski
Fragmenta Faunistica 53 (2), 213-231, 2010
52010
Awifauna doliny Narwi między Rakowem a Łomżą
A Chyl, A Górski
Notatki Ornitologiczne 34, 277-286, 1993
5*1993
Ptaki Bagna Wizna i terenów doliny Narwi do niego przyległych – stan zachowania, zagrożenia i propozycje ochrony
A Górski
Drozdowskie Zeszyty Przyrodnicze 1, 7-14, 2002
32002
Brodziec pławny (Tringa stagnatilis) nowym gatunkiem lęgowym w awifaunie Mazowsza
A Górski
Kulon 2, 65-66, 1997
21997
Awifauna lęgowa południowo-wschodniej części Równiny Kurpiowskiej w latach 1987-2011
A Górski, K Trzcinski
Kulon 16, 2011
12011
Stan populacji bociana białego Ciconia ciconia na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego
JJ Nowakowski, A Górski
Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 23, 285-299, 2004
12004
Status of breeding population and sites of migratory concentrations of the Ruff (Philomachus pugnax) in the Narew river basin and the lower Bug valley
JJ Nowakowski, A Górski
Ring 24, 81-88, 2002
12002
Pierwszy lęg żołny Merops apiaster na północnym Podlasiu
JJ Nowakowski, A Górski
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 56, 102-103, 2000
1*2000
Wyniki inwentaryzacji stanowisk ptaków i nietoperzy w budynkach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie planowanych do przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych
JJ Nowakowski, K Lewandowski, A Górski
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20