Johan Cilliers
Johan Cilliers
Professor of Thelogy, Stellenbosch University
Verified email at sun.ac.za
Title
Cited by
Cited by
Year
Preaching fools: The gospel as a rhetoric of folly
CL Campbell, JH Cilliers
Baylor University Press, 2012
1182012
Worship in the network culture: liturgical ritual studies; fields and methods, concepts and metaphors
M Barnard, J Cilliers, C Wepener
Peeters, 2014
782014
The living voice of the gospel: revisiting the basic principles of preaching
J Cilliers
AFRICAN SUN MeDIA, 2004
622004
Die uitwissing van God op die kansel: ontstellende bevindinge oor Suid-Afrikaanse prediking:'n nadink-boek vir mense wat opgewonde is oor die evangelie... n hartseer as dit…
JH Cilliers
Lux Verbi, 1996
611996
In search of meaning between Ubuntu and Into: Perspectives on preaching in post-apartheid South Africa
J Cilliers
Eigth International Conference of Societas Homiletica, Copenhagen, Denmark, 2008
532008
Die uitwysing van God op die kansel. Inspirerende perspektiewe op die prediking–om God te sien en ander te lt sien
JH Cilliers
Kaapstad: Lux Verbi, 1998
521998
Ritual and the generation of social capital in contexts of poverty: A South African exploration
J Cilliers, C Wepener
Walter de Gruyter 11 (1), 39-55, 2007
442007
Die genade van gehoorsaamheid: Hoe evangelies is die etiese preke wat ons in Suid-Afrika hoor?
J Cilliers
Lux Verbi. BM, 2000
402000
Dancing with deity: Re-imagining the beauty of worship
J Cilliers
Bible Media, 2012
352012
Preaching as language of hope in a context of HIV and AIDS
J Cilliers
Preaching as a language of hope. Studia Homiletica 6, 155-176, 2007
302007
God for us: An analysis and assessment of Dutch Reformed preaching during the apartheid years
J Cilliers
AFRICAN SUN MeDIA, 2006
302006
A space for grace: Towards an aesthetics of preaching
J Cilliers
AFRICAN SUN MeDIA, 2016
292016
Binne die kring-dans van die kuns: die betekenis van estetika vir die gereformeerde liturgie
J Cilliers
AFRICAN SUN MeDIA, 2007
292007
Die lewende stem van die evangelie: nuut gedink oor die basiese beginsels van prediking
J Cilliers
AFRICAN SUN MeDIA, 2004
282004
Religious and cultural transformations and the challenges for the churches: A South African perspective
JH Cilliers
Practical Theology in South Africa= Praktiese Teologie in Suid-Afrika 22 (2…, 2007
272007
'Within the enclave'-Profiling South African social and religious developments since 1994
J Cilliers, IA Nell
Verbum et Ecclesia 32 (1), 1-7, 2011
242011
Preaching as a language of hope
CJA Vos
Congress..., 2007
242007
The beauty of imagened meaning: Profiling practical theological aesthetics
JH Cilliers
Practical Theology in South Africa= Praktiese Teologie in Suid-Afrika 24 (1…, 2009
232009
" Fides quaerens societatem": praktiese teologie op soek na sosiale vergestalting
J Cilliers
Tydskrif vir Geesteswetenskappe 49 (4), 624-638, 2009
222009
Skrifbeskouing en Skrifhantering: perspektiewe op'n hermeneutiek van verwagting
J Cilliers
Verbum et ecclesia 29 (1), 62-76, 2008
192008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20