Follow
Zbigniew Wilczek
Zbigniew Wilczek
Unknown affiliation
Verified email at us.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Zespoły leśne Beskidu Śla̜skiego i zachodniej cze̜ści Beskidu Żywieckiego na tle zbiorowisk leśnych Karpat Zachodnich
Z Wilczek
Wydawn. Uniwersytetu Śla̜skiego, 1995
391995
Fitosocjologiczne uwarunkowania ochrony przyrody Beskidu Śląskiego (Karpaty Zachodnie)
Z Wilczek
Wyd. Uniw. Śląskiego, 2006
382006
Why the camount of deod wood in Polish forest reserves is so smol|| 3
T Pasierbek, J Holeksa, Z Wilczek, M Žywiec
152007
Rezerwat Romanka w Beskidzie Zywiedzkim jako przyklad niewlasciwej ochrony ekosystemu lesnego
J Holeksa, J Karczmarski, Z Wilczek, S Ciapala
Ochrona Przyrody 53, 19-35, 1996
101996
Forest Database of Southern Poland.
R Pielech, J Baran, J Bodziarczyk, S Kucharzyk, M Malicki, M Smoczyk, ...
Phytocoenologia 48 (3), 349-350, 2018
82018
Szata roslinna rezerwatu przyrody Grapa w Kotlinie Zywieckiej [Karpaty Zachodnie]
A Stebel, Z Wilczek
Ochrona Przyrody 57, 59-71, 2000
82000
Osobliwości szaty roślinnej województwa bielskiego
L Bernacki, A Blarowski, Z Wilczek
Colgraf-Press, 1998
71998
Alien and invasive species in plant communities of the Vistula and Brennica rivers gravel bars (Western Carpathians, Poland)
Z Wilczek, Z Chabowska, W Zarzycki
Biodiversity Research and Conservation 38 (1), 57, 2015
62015
Impact of northern red oak Quercus rubra L. on ferns populations in different forest phytocoenoses.
W Zarzycki, Z Wilczek, P Woźnica, Ł Folcik, A Lewandowska, M Gancarek
Sylwan 159 (8), 658-665, 2015
62015
Flora roślin naczyniowych rezerwatu przyrody „Skarpa Wiślicka” na Pogórzu Śląskim
Z Wilczek, S Wika, M Gorczyca, M Bregin
Acta Botanica Silesiaca 10, 99-118, 2014
62014
Altitudinal ranges of forest and shrub communities in the Babia Góra Massif (West Carpathians)[in:] J
Z Bednarz, J Holeksa, W Różański, J Szwagrzyk, Z Wilczek, M Żywiec
Holeksa, B. Babczyńska-Sendek, S. Wika (eds.), The role of geobotany in …, 2009
62009
Przyroda województwa bielskiego
A Blarowski, J Gajczak, A Łajczak, J Parusel, Z Wilczek, Z Witkowski
Stan poznania, zagrożenia i ochrona. Wydawnictwo Colgraf-Press, Poznań, 1997
61997
Roślinność rezerwatu przyrody „Skarpa Wiślicka” na Pogórzu Śląskim
S Wika, Z Wilczek, M Bregin, M Gorczyca
Acta Botanica Silesiaca 10, 119-139, 2014
52014
Szata roślinna rezerwatu przyrody „Dolina Łańskiego Potoku” na Pogórzu Śląskim (Karpaty Zachodnie)
Z Wilczek, W Zarzycki
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 69 (4), 322-329, 2013
52013
Zespoły leśne grupy Klimczoka w Beskidzie Śląskim. Cz. II. Zespoły lasów liściastych
Z Wilczek, S Cabala
Acta Biologica Silesiana 12, 1989
41989
Problemy ochrony fitocenoz podmokłej świerczyny górskiej Bazzanio-Piceetum w Beskidzie Śląskim (Karpaty Zachodnie)
Z Wilczek, K Wytyczak, A BARĆ, W ZARZYCKI
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 71 (1), 45-52, 2015
32015
Możliwości wykorzystania rezerwatu Muńcoł w edukacji ekologicznej. Projekt ścieżki dydaktycznej Muńcolskie Knieje
Z Wilczek, G Kubicki, K Wytyczak
32013
Kryteria wyznaczania i rola roślin charyzmatycznych w ochronie przyrody aglomeracji miejskiej na przykładzie Bytomia
Z WILCZEK, M CHROMY
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 68 (3), 198-204, 2012
32012
Ancient woodlands’ and synanthropic plants as indicators of maintenance of the forest communities in the nature reserves of the Oświęcim Basin
Z Wilczek, M Romańczyk, A Barć
Acta Universitatis Lodziensis, Folia Biologica et Oecologica 7 (1), 111-123, 2011
32011
Nowe stanowisko Laserpitium archangelica [Apiaceae] w Polsce
Z Wilczek
Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 11 (2), 402-404, 2004
32004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20