Johanita Kirsten
Johanita Kirsten
Senior Lecturer of Afrikaans Linguistics, North-West University
Verified email at nwu.ac.za
TitleCited byYear
Grammatikale verandering in Afrikaans van 1911-2010
J Kirsten
North-West University, Vaal Triangle Campus, 2016
102016
Veranderinge in adverbiale tydsverwysing in Afrikaans van 1911 tot 20101: navorsings-en oorsigartikels: Afrikaanse werkwoorde en werkwoordkonstruksies
J Kirsten
Tydskrif vir Geesteswetenskappe 56 (1-0), 45-61, 2016
82016
The use of was in Afrikaans passive constructions: a diachronic corpus study
J Kirsten
Southern African Linguistics and Applied Language Studies 33 (2), 159-170, 2015
82015
Totius en die standaardisering van vroeg-moderne Afrikaanse werkwoorde
J Kirsten
Tydskrif vir Geesteswetenskappe 53 (1), 60-75, 2013
52013
Laaste spore van Nederlands in Afrikaanse werkwoorde
J Kirsten
North-West University, 2013
32013
Afrikaans
J Kirsten
The Social and Political History of Southern Africa's Languages, 13-30, 2018
22018
What is in a language: Essentialism in macro-sociolinguistic research on Afrikaans
J Kirsten
International Journal of the Sociology of Language 2017 (248), 159-195, 2017
22017
“Dit gaan nog belangrik word”: veranderinge in grammatikale toekomsverwysing in Afrikaans/“Dit gaan nog belangrik word”: changes in grammatical future reference in Afrikaans
J Kirsten
Tydskrif vir Geesteswetenskappe 58 (2), 277-292, 2018
12018
“Dit gaan nog belangrik word”: veranderinge in grammatikale toekomsverwysing in Afrikaans/“Dit gaan nog belangrik word”: changes in grammatical future reference in Afrikaans
J Kirsten
Tydskrif vir Geesteswetenskappe 58 (2), 277-292, 2018
12018
The heritage of a language: Discourses of purism in Afrikaans historical linguistics
I Kotzé, J Kirsten
Language Matters 47 (3), 349-371, 2016
12016
Written Afrikaans Since Standardization: A Century of Change
J Kirsten
Lexington Books, 2019
2019
" Dit gaan nog belangrik word": Changes in grammatical future reference in Afrikaans
J Kirsten
Tydskrif vir Geesteswetenskappe 58 (2), 277-292, 2018
2018
Afrikaans uit en van Europa: Deel een van die storie van Afrikaans
J Kirsten
Literator (Potchefstroom. Online) 39 (1), 1-2, 2018
2018
Changes in adverbial temporal reference in Afrikaans from 1911 to 2010
J Kirsten
Tydskrif vir Geesteswetenskappe 56 (1), 45-61, 2016
2016
Grammatikale veranderinge in Afrikaans van 1911 tot 2010
J Kirsten
2016
Frequency effects and structural change–the Afrikaans preterite
J Kirsten
Stellenbosch Papers in Linguistics 45, 147-168, 2016
2016
Totius and the standardisation of early modern Afrikaans verbs
J Kirsten
Tydskrif vir Geesteswetenskappe 53 (1), 60-75, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–17