Follow
Krzysztof Swierkosz
Krzysztof Swierkosz
Doctor of Biology, Wrocław University
Verified email at life.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Forest microclimate dynamics drive plant responses to warming
F Zellweger, P De Frenne, J Lenoir, P Vangansbeke, K Verheyen, ...
Science 368 (6492), 772-775, 2020
2222020
Global environmental change effects on plant community composition trajectories depend upon management legacies
MP Perring, M Bernhardt‐Römermann, L Baeten, G Midolo, H Blondeel, ...
Global change biology, 2018
902018
Combining biodiversity resurveys across regions to advance global change research
K Verheyen, P De Frenne, L Baeten, DM Waller, R Hédl, MP Perring, ...
BioScience 67 (1), 73-83, 2017
902017
Fungal biodiversity profiles 31–40
K Das, A Ghosh, D Chakraborty, J Li, L Qiu, A Baghela, M Halama, ...
Cryptogamie, Mycologie 38 (3), 353-406, 2017
692017
Observer and relocation errors matter in resurveys of historical vegetation plots
K Verheyen, M Bažány, E Chećko, M Chudomelová, D Closset‐Kopp, ...
Journal of Vegetation Science, 2018
552018
Replacements of small-by large-ranged species scale up to diversity loss in Europe’s temperate forest biome
IR Staude, DM Waller, M Bernhardt-Römermann, AD Bjorkman, J Brunet, ...
Nature Ecology & Evolution 4 (6), 802-808, 2020
462020
Understanding context dependency in the response of forest understorey plant communities to nitrogen deposition
MP Perring, M Diekmann, G Midolo, DS Costa, M Bernhardt-Römermann, ...
Environmental pollution 242, 1787-1799, 2018
422018
Considerations and consequences of allowing DNA sequence data as types of fungal taxa
JC Zamora, M Svensson, R Kirschner, I Olariaga, S Ryman, LA Parra, ...
Ima Fungus, 2018
392018
Compositional changes in thermophilous oak forests in Poland over time: do they correspond to European trends?
K Reczyńska, K Świerkosz
Applied Vegetation Science 20 (2), 293-303, 2017
242017
Notes on the syntaxonomy of the Asplenietea trichomanis class in Poland
K Świerkosz
Polish Bot. Journal 49 (2), 203-213, 2004
242004
Muskau Arch Geopark in Poland (Central Europe)—is it possible to integrate geoconservation and geoeducation into biodiversity conservation?
K Świerkosz, J Koźma, K Reczyńska, M Halama
Geoheritage 9 (1), 59-69, 2017
222017
Flora and Plant Communities of Ostrzyca Proboszczowicka Hill
J Anioł-Kwiatkowska, K Świerkosz
Acta Univ. Wratislav., Prace Bot 48, 45-115, 1992
22*1992
Oder as an ecological corridor. State–Functioning–Threats.
W Jankowski, K Świerkosz, editors
Fundacja IUCN Poland, Warszawa, 1995
20*1995
Flora and plant communities of Wroclaw walls
K Swierkosz
Acta Universitatis Vratislaviensis, Prace Botaniczne 53 (1480), 19-58, 1993
19*1993
Wyznaczanie ostoi Natura 2000
K Świerkosz
WWF Polska-Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody, 2003
18*2003
Wrocławskie Zielone Wyspy: projekt zarządzania zasobami środowiska miejskiego
A Drapella-Hermansdorfer
Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2003
162003
Zbiorowiska roślinne Góry Chojnik-eksklawy Karkonoskiego Parku Narodowego. Część I. Zbiorowiska leśne
K Świerkosz
Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 13 (2), 17-36, 1994
161994
Oak-hornbeam forests of central Europe: a formalized classification and syntaxonomic revision
P Novák, W Willner, D Zukal, J Kollár, J Roleček, K Świerkosz, J Ewald, ...
Preslia, 2020
152020
Landscape memory in abandoned areas—physical and ecological perspectives (Central European mountains case study)
A Latocha, K Reczyńska, T Gradowski, K Świerkosz
Landscape Research 44 (5), 600-613, 2019
152019
Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku
K Świerkosz, K Zając, K Reczyńska, A Adamski, W Bena, Z Dajdok, ...
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 2012
142012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20