Follow
Dorota Dobija
Dorota Dobija
Professor of Accounting and Management, Kozminski University
Verified email at alk.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa
D Dobija
Akademia Leona Kozminskiego, 2003
4622003
Development of accounting in Poland: Market efficiency and the value relevance of reported earnings
D Dobija, KM Klimczak
The international journal of accounting 45 (3), 356-374, 2010
1702010
O naturze kapitału
M Dobija, D Dobija
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 17 (73), 5-27, 2003
592003
Rational and symbolic uses of performance measurement: Experiences from Polish universities
D Dobija, AM Górska, G Grossi, W Strzelczyk
Accounting, Auditing & Accountability Journal, 2019
552019
Exploring audit committee practices: oversight of financial reporting and external auditors in Poland
D Dobija
Journal of Management & Governance 19 (1), 113-143, 2015
522015
Information technology investment announcements and market value in transition economies: Evidence from Warsaw Stock Exchange
D Dobija, KM Klimczak, N Roztocki, HR Weistroffer
The Journal of Strategic Information Systems 21 (4), 308-319, 2012
52*2012
Ład korporacyjny. Podręcznik akademicki
D Dobija, I Koładkiewicz
Wotlers Kluwer Polska, 2011
49*2011
The impact of competing institutional pressures and logics on the use of performance measurement in hybrid universities
G Grossi, D Dobija, W Strzelczyk
Public Performance & Management Review 43 (4), 818-844, 2020
412020
Koszty ryzyka i syntetyczny wskaźnik ryzyka jednostki (aspekt rachunkowości)
D Dobija
Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 75-81, 2001
332001
Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa: materiały na konferencję: 4-5 czerwca 2003 r., Warszawa
D Dobija
Polska Fundacja Promocji Kadr-Zarząd, 2003
312003
Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego w organizacjach działających w" nowej gospodarce"
D Dobija
Organizacja i Kierowanie, 61-76, 2004
292004
Dowód na istnienie kapitału intelektualnego
D Dobija, M Dobija
Master of Business Administration 4, 63, 2003
29*2003
Zarządzanie finansami
DJ Leahigh, D Dobija, M Dobija
Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 1999
271999
Komitety Rad Nadzorczych
D Dobija, I Koładkiewicz, I Cieślak, K Klimczak
Wolters Kluwer Polska, 2011
222011
Rachunkowość zarządcza: teoria, praktyka, aspekty behawioralne: podręcznik akademicki
D Dobija, M Kucharczyk
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009
212009
Extended audit reporting-An insight from the auditing profession in Poland
D Dobija, I Cieślak, K Iwuć
Available at SSRN 2215605, 2013
202013
Deepening inequalities: What did COVID‐19 reveal about the gendered nature of academic work?
AM Górska, K Kulicka, Z Staniszewska, D Dobija
Gender, Work & Organization 28 (4), 1546-1561, 2021
192021
The impact of accreditation agencies and other powerful stakeholders on the performance measurement in Polish universities
D Dobija, AM Górska, A Pikos
Baltic Journal of Management, 2018
182018
Metodyka szacowania wiedzy [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red
D Dobija
B. Wawrzyniak, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona …, 2003
182003
Komitet audytu a nadzór nad biegłym rewidentem. Praktyka polskich spółek giełdowych
D Dobija
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 5-24, 2010
172010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20