Follow
Herman Van der Elst
Herman Van der Elst
Associate Professor in Political Science, North West University (Vaal)
Verified email at nwu.ac.za - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Ethnicity and Empire in Kenya: Loyalty and Martial Race among the Kamba, c. 1800 to the Present
M Osborne
Cambridge University Press, 2014
642014
The interventionist role of the state in socio-economic and political development in democratic South Africa (1994-2014)
DF Meyer, H Van Der Elst
Mediterranean journal of social sciences 5 (7), 74-74, 2014
102014
Post-settlement support as key contributor to the success of the South African land reform programme (1994-2007)
HJ Van der Elst
Politeia 26 (3), 287-305, 2007
52007
'n Nuwe benadering tot grondhervorming as'n ontwikkelingsfaktor in die Suid-Afrikaanse politieke landskap: navorsings-en oorsigartikel: grondberaad
H Van der Elst
Tydskrif vir Geesteswetenskappe 52 (4), 566-580, 2012
42012
Post-settlement land reform objectives in South Africa: Towards a management model for sustainable development
HJ Van der Elst
North-West University, 2009
42009
The effectiveness of the Millennium Development Goals (MDG) as global paradigm shift for poverty eradication in sub-Saharan Africa
HJ Van der Elst
TD: The Journal for Transdisciplinary Research in Southern Africa 8 (1), 134-153, 2012
32012
Die wegbeweeg vanaf gematigdheid na'n radikale grondherverdelingsbenadering as transformasie-prioriteit in Suid-Afrika.
H Van der Elst
Tydskrif vir Geesteswetenskappe 57 (4), 2017
22017
Trends in foreign aid towards sustainable social development in sub-Saharan Africa
HJ van der Elst
Sustainable Social Development: Critical Issues, 285, 2001
12001
South Africa’s Democracy at the Crossroads
D Silander, C Silander, H van der Elst, P Heydenrych
Emerald Group Publishing, 2022
2022
Economic Society: A Stable Economic Society as a Requirement for Successful Democratic Consolidation
H van der Elst
South Africa’s Democracy at the Crossroads, 2022
2022
Substantiewe beleidsimplementering en die erosie van kiesersvertroue as faktore in die konsolidering van die Suid-Afrikaanse demokrasie
I Rieder, H Van der Elst
Tydskrif vir Geesteswetenskappe 60 (3), 596-618, 2020
2020
Substantive policy implementation and the erosion of voter trust as factors in the consolidation of the South African democracy
I Rieder, H van der Elst
Tydskrif vir Geesteswetenskappe 60 (3), 596-618, 2020
2020
Kultuurvryheid en selfbestuur: Keuses van klein groepe węreldwyd
H Van der Elst
Tydskrif vir Geesteswetenskappe 58 (2), 438-441, 2018
2018
The move away from a moderate to a radical land redistribution approach as transformation priority in South Africa
H Van Der Elst
Tydskrif vir Geesteswetenskappe 57 (4), 955-970, 2017
2017
Collective foreign aid and development prospects for sub-Saharan Africa
H Van der Elst
School for Basic Sciences, Vaal Triangle Campus, North-West University, 2015
2015
A new approach to land reform as a developmental factor in the South African political landscape
H van der Elst
Tydskrif vir Geesteswetenskappe 52 (4), 566-580, 2012
2012
Die problematiek en gesamentlike beheer van immigrante binne die Europese Unie: lesse vir Suid-Afrika: navorsings-en oorsigartikel
HJ Van Der Elst
Tydskrif vir Geesteswetenskappe 51 (2), 142-160, 2011
2011
The problematic nature and joint control of immigrants in the European Union: lessons for South Africa
HJ van der Elst
Tydskrif vir Geesteswetenskappe 51 (2), 142-160, 2011
2011
JOURNAL ofINTERDISCIPLINARY
H Van der Elst
2009
'n Nuwe regeerstyl in Suid-Afrika? Die invloed van die profiel en persoonlikheidseienskappe van Jacob Zuma: menings en inligting
HJ Van der Elst
Word and Action= Woord en Daad 48 (404), 24-27, 2008
2008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20